Kaip tapti nariu?


FEDERACIJOS NARYSTĖ

Federacijos nariais gali būti juridiniai asmenys (šokių, sporto, sveikatingumo ir kitos organizacijos) ir 18 metų sulaukę fiziniai asmenys (šokių klubų, kolektyvų vadovai, treneriai, šokėjai) pateikę prezidentui prašymą įstoti į Federaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Taipogi galima Federacijos asocijuota narystė. Visi 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, bei jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys gali būti priimti asocijuotais Feredacijos nariais. Už jaunesnį nei 18 m. fizinį asmenį, prašymą tapti Federacijos nariu Prezidentui pateikia asmens tėvai arba globėjai. Asocijuotas Federacijos narys turi visas nario teises ir pareigas, išskyrus teisę dalyvauti Federacijos visuotiniame susirinkime su sprendžiamuoju balsu.

Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Federacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

Federacijos narys. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje su sprendžiamuoju balsu.
Registracijos mokestis – 30 EUR, metinis nario mokestis – 30 EUR.

Asocijuotas narys. Fiziniai pilnamečiai asmenys, turintys visas Federacijos nario teises ir pareigas, išskyrus teisę dalyvauti Federacijos visuotiniame susirinkime su sprendžiamuoju balsu.
Registracijos mokestis – 15 EUR, metinis nario mokestis – 15 EUR.

Asocijuotas narys. Jaunesni nei 18 m. asmenys, turintys visas Federacijos nario teises ir pareigas, išskyrus teisę dalyvauti visuotiniame susirinkime su sprendžiamuoju balsu. Už jaunesnį nei 18 m. fizinį asmenį, prašymą tapti Federacijos nariu Prezidentui pateikia asmens tėvai arba globėjai

Registracijos mokestis – 6 EUR, metinis nario mokestis – 6 EUR.

Norintys tapti Federacijos nariais pateikia federacijos nario formą arba laisvos formos prašymą Lietuvos Linijinių Šokių Federacijos Prezidentei Neringai Kirklienei el. paštu: neringa.kir@gmail.com
Prašymo formos pavyzdys