Linijinių šokių istorija


LINIJINIŲ ŠOKIŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Linijiniai šokiai – tai šokimo būdas, kai šokiai, su pasikartojančia žingsnelių seka yra atliekami sutojus į linijas, neatsižvelgiant į šokėjų lytį. Visi juda ta pačia kryptimi ir šoka tuos pačius žingsnelius. Šokant nėra fizinio kontakto tarp šokėjų.

Žodis line dance, line dancing Pasaulinėje šokių kultūroje yra siejamas su amerikietiška vakarietiška (Western) ir kantri šokių kultūra bei šokimo būdu.

Kitų žanrų šokiai, o taip pat ir modernių kantri ritmų šokiai, kurie yra atliekami linijoje su pasikartojančia žingsnių seka, Pasaulinėje šokių kultūroje yra vadinami įvairiai: linijiniai solo, solo, modern line, latino line, solo style (prekės ženklas), Ba Boom! (prekės ženklas) ir kt.

Socialiniai linijiniai šokiai, tai šokiai su pasikartojančia seka, kuriuos šoka visa visuomenė, nepriklausomai nuo ūgio, svorio ar amžiaus, kai šokis yra tiesiog puiki laisvalaikio praleidimo, sveikatingumo ir saviraiškos priemonė.

Hobby klasės linijiniai šokiai, tai UCWDC (United Country nd Western Dance Council) patvirtinta varžybų šokių Pasaulinė linijinių šokių programa viso Pasaulio šokėjams mėgėjams.

Sportiniai linijiniai šokiai (angl. line dancesport), tai WCLDSF (World Country and Line Dancesport Federation) sportinių linijinių šokių varžybų šokių kryptis, kurios šokių programos pagrindą sudaro UCWDC advanced lygio country ir non country linijiniai šokiai. Sportiniai linijiniai šokiai ateityje pretenduoja tapti Olimpine sporto rungtimi.

2015 m. vasario 26-28 d. Nešvilyje JAV, vyko UCWDC ir WCLDSF Pasaulinių kantri ir linijinių šokių Federacijų direktorių susirinkimas. Šiame susirinkime savo metinę ataskaitą pateikė ir Lietuvos linijinių šokių federacijos atstovė Gintarė Kirklytė. Lietuvos pasiekimai buvo puikiai įvertinti, todėl LLŠF gavo kvietimą tapti Pasaulio kantri ir sportinių linijinių šokių nare. Pasirašius sutartį Lietuvos linijinių šokių federacija taps vienintele Lietuvos federacija, kuri turės teisę ruošti ir vykdyti ne tik linijinių, bet ir kantri porų bei komandų šokėjų nacionalines atrankas į Pasaulio kantri ir linijinių šokių čempionatą bei Pasaulio šokių žaidynes, o taip pat oficialiai suteikti Lietuvos line dance, Country Couple ir Linedance Team čempionų titulus Lietuvos šokėjams.

 


LINIJINIŲ ŠOKIŲ ISTORIJA

Duomenų apie linijose atliekamus šokius aptinkama dar senovės Graikijoje, bet linijinių šokių sąvoka, tokia kokia yra dabar, pradėjo formuotis JAV, kartu su Kantri muzika bei Vakarietiška (Western) kultūra. Pasak internetinių šaltinių frazė line dance (Merriam Webster’s online dictionary) pirmą kartą buvo panaudota 1948 m., bet nėra žinių kokiame kontekse ir kokiu tikslu.

Linijinis šokimas su pasikartojančia žingsnelių seka yra būdingas „country western dance” šokio žanrui, kuris pradėjo formuotis apie 1880 m. iš indėnų, afroamerikiečių, graikų, airių, škotų ir kt. tautų liaudies muzikos ir šokių. Seniausias Country Western šokis atliekamas linijose yra “Electric Slide”, tačiau šio šokio choreografas nėra žinomas. Didžiausią įtaką linijinių šokių formavimuisi padarė šokis stroll (pasivaikščiojimas), o taip pat šokiai contra dance, madisonas, kuriuose šokėjai šoko eilėmis vienas priešais kitą, o taip pat voromis vienas už kito. Vienas pirmųjų Country Western šokių choreografas yra Džimis Ferazanno sukūręs šokius: “Tush Push” ir “Waltz Across Texas”. Linijiniai šokiai buvo kuriami pagal pačią įvairiausią Country muziką: Bluegrass, Cajun, Country-Rock and Country-Blues, Honky Tonk, Country Pop, Rockabilly . Apie 1970 m., įsibėgėjus disko šokių manijai, situacija pradėjo keistis. Linijinį šokimo būdą ypač išpopuliarino žymus aktorius John Travolta sušokęs filmuose „Saturday Night Fever” ir „Grease” (1977), o “Country Western šokio žanrą fime „Urban Cowboy” (1980). Šokti linijomis tapo madinga ir populiaru, todėl palaipsniui atsirado nemažai choreografų, kurie pradėjo kurti šokius ir choreografines kompozicijas, kurias žmonės vakarėliuose, pramogų klubuose šokdavo linijose be poros. Šokti linijose tapo puiki pramoga ir laisvalaikio praleidimo būdas. Pradėti organizuoti linijinių šokių maratonai, festivaliai, fiksuojami ilgiausios linijos rekordai, geriausios šokių grupės, stilingiausio šokėjo rinkimai ir pan. Europoje linijiniai šokiai masiškai pradėjo populiarėti apie 1980-1990 m.

Linijinių šokių programą dar 1987 m. pradėjo sisteminti Jungtinė Kantri ir vakarietiškų šokių taryba (UCWDC), kuri neužilgo 1989 m. buvo oficialiai įregistruota. Amerikoje, o ilgainiui ir visame Pasaulyje pradedamos organizuoti Pasaulinės Country Western linijinių šokių varžybos. UCWDC yra vienintelė Pasaulyje kantri ir vakarietiškų šokių organizacija, kurios varžybų taisykles, mokymo bei teisėjų rengimo metodiką yra pripažinęs Tarptautinis Olimpinis komitetas (IOC), bei Pasaulinė Sportinių šokių Federacija (WDSF). Tai atveria šokėjams, norintiems tobulėti ir siekti rezultatų puikias galimybes dalyvauti Pasaulio Šokių Sporto Žaidynėse bei ateityje vasaros Olimpinėse žaidynėse. Socialinių kantri šokių varžybas, taip pat organizuoja Pasaulinė kantri šokių federacija (WCDF) (2006) registruota Olandijoje, bei World Dance Masters (2012) (Jungtinė Karalystė) pakeitusi iki tol egzistavusią “Masters In Line” organizaciją.

Taip vyksta UCWDC organizacijos Country Western šokių Pasaulio čempionatas ir socialinių šokių vakarėliai

 


LINIJINIAI ŠOKIAI LIETUVOJE

Linijiniai šokiai su pasikartojančia žingsnelių seka, Lietuvoje pradėjo populiarėti dar sovietmečiu, pramoginių šokių kolektyvuose (Disko šokiai). Šokių kolektyvuose buvo šokamas ir pirmasis kantri linijinis šokis “Electric Slide”, tiesa, buvo vadinamas tiesiog “Kaubojiškas šokis”. Lietuvoje, šokius linijose su pasikartojančia seka, žmonės pradėjo masiškai šokti pasirodžius indų filmui “Disko šokėjas” (1982). Šis filmas lietuvius, iki šiol šokdavusius dažniausiai poroje ar ratelyje, “išrikiavo į linijas”. Disco šokiai užkariavo vidurinių mokyklų ir kultūros namų aktų sales, restoranus, diskotekas. Disco šokius linijose pradėjo mokyti beveik visi sovietmečio Lietuvos pramoginių šokių kolektyvai. Išleidžiama ir mokomoji šių šokių knyga “Vaikų Disco šokiai” (1999). Atkūrus nepriklausomybę, nuo 1991 m. įvairūs šokiai linijose buvo dėstomi Lietuvos bendrojo lavinimo bei tautinių mažumų mokyklose. Nuo 1999 m. socialinių linijinių šokių pavyzdžiai įtraukiami į Vilniaus Muzikos švietimo centro (Dabar Šiuolaikinės mokyklos centras) seminarų programas. Atsiradus palankioms sąlygoms plėstis privačiam šokių mokymo verslui, pradėjo steigtis pirmieji šokių klubai Kaune ir Vilniuje, o vėliau ir visoje Lietuvoje populiarinantys linijinį šokimo būdą (Linijiniai šokiai). Bendrojo lavinimo bei tautinių mažumų mokyklose socialinius linijinius šokius Pasaulio tautų šokių pamokose ir seminaruose, nuo 1995 m. aktyviai populiarino nepriklausoma šokio ekspertė Neringa Kirklienė, o klubinę veiklą Lietuvoje pasak internetinių šaltinių, apie 2002 m. pirmieji pradėjo populiarinti Kauno miesto šokių vadovai. Taip pat yra žinoma, kad dar iki 2002 m. kartu su sparčiai besikuriančiomis Lietuvos kantri muzikos grupėmis neretai susidarydavo ir kantri linijinių šokių grupės,vykdavo linijinių šokių užsiėmimai, o tai leidžia manyti, kad linijiniai šokiai buvo šokami Lietuvoje dar prieš 2002 m. Taip pat yra žinių, kad nuo 2003 m. kantri linijinių šokių pamokos ir pasirodymai pradėjo populiarėti muzikos festivalyje “Visagino Country”. Pirmasis viešas linijinių šokių pasirodymas Vilniuje, buvo organizuotas 2005 m. spalio 12 d. savivaldybės aikštėje (dabar V.Kudirkos a.) donoro dienos paminėjimo šventėje. Lietuvos šokių kolektyvai pirmą kartą viešai sušoko 10-tiems linijinių šokių programą, kuri 2006 m. sėkmingai buvo perkelta į Palangą ir sušokta Basanavičiaus g. Ši puiki tradicija tęsiasi iki šiol ir tapo puikia Lietuvos šokių kolektyvų sezono uždarymo ir vasaros pasitikimo švente. Visi linijinių šokių šokėjai visada yra laukiami paskutinį gegužės savaitgalį Festivalio “Sportas visiems” linijinių šokių festivalyje Palangoje!

Linijinių šokių populiarumui ir vystymuisi Lietuvoje, didelę reikšmę turėjo sertifikuotos UCWDC intruktorės Ivetos Kalninos pirmasis “Country šokių tendencijos” seminaras, kuris įvyko 2003 m. balandžio mėnesį, Vilniuje. Lietuvos šokių vadovai pirmą kartą susipažino su kantri šokių stiliais, UCWDC organizacijos šokių programa ir panaudojimo galimybėmis.

Išaugus didesniam kantri linijinio šokimo būdo populiarumui, 2007 m. Lietuvoje įsteigta Kantri ir linijinių šokių asociacija propaguojanti kantri linijinį šokimo būdą. Šios asociacijos viena iš steigėjų- Neringa Kirklienė bei sutuoktinis Artūras Kirklys. KLŠA remiasi Olandijoje įkurtos WorldCDF organizacijos kantri šokių Europietiška varžybų programa. 2009 m. Pirmą kartą Lietuvos šokio istorijoje, lietuvaitė Gintarė Kirklytė tapo Kantri linijinių šokių Pasaulio čempione (WorldCDF) (plačiau).

Šis laimėjimas paskatino Lietuvos linijinių šokių šokėjus šokti ne tik savo malonumui, laisvalaikio praleidimui, bet ir tobulinti savo šokimo techniką, siekti rezultatų.

Lietuvoje atsiranda vis daugiau šokių klubų ruošiančių šokėjus linijinių šokių varžyboms. 2011 m. rugsėjo mėn. pasikeitus KLŠA valdybai ir prezidentei, yra nusprendžiama, kad KLŠA ateityje apsiribos tik socialinių linijinių šokių vystymu ir vadovausis tik Olandijos kantri bendruomenės įregistruota Worldcdf organizacijos Europine socialinių linijinių šokių varžybų programa kuri siūlo savo šokėjams tik socialinių šokių išsilavinimą (plačiau). Toks sprendimas, pradėjo stabdyti Lietuvos pažengusiųjų šokėjų galimybes ir perspektyvas, todėl iškilo būtinumas steigti naują federaciją, kuri vystytų ne tik socialinius linijinius šokius bet ir hobby klasės, sportinius country ir non country linijinius šokius, bei organizuotų norinčių varžytis Lietuvos šokėjų nacionalines atrankas į Pasaulio šokių žaidynes bei čempionatą.

2013 m. rugpjūčio 20 d. įsteigta naujoji Lietuvos Linijinių šokių Federacija. Federacijos steigėjos: Neringa Kirklienė, Ramunė Gumbaragienė ir Gintarė Kirklytė. Federacija remiasi Pasauline Hobby klasės UCWDC (JAV) linijinių šokių varžybų programa, kuri yra orentuota ir į šokėjus mėgėjus, ir į hobby klasės šokėjus, kurie turi visas galimybes, esant norui, siekti ir aukštų sportinių rezultatų. Naujoji federacija sėkmingai organizuoja Tarptautinius ir nacionalinius čempionatus: UCWDC Pasaulio reitingų čempionatą “LITHUANIAN OPEN”, Nacionalines varžybas “LINEDANCE LT Vilniaus taurė”, planuoja organizuoti nacionalinių teisėjų sertifikavimo programą, bei organizuoti Lietuvos atrankinį čempionatą į Pasaulio šokių žaidynes.

Naujoji federacija taippat sėkmingai organizuoja socialinių linijinių šokių renginius Lietuvoje: Tarptautinį linijinių solo šokių festivalį “PALANGA”, Tarptautinį linijinių šokių festivalį “Visagino Country”, Linijinių solo ir west coast swing porinių šokių projektą “Socialinių šokių aikštelė” projekte “Kultūros naktis”, Linijinių šokių maratoną renginyje “Sostinės dienos” Vilniuje ir kt.

Kviečiame tapti Lietuvos linijinių šokių federacijos nariais ir tuo paremti Lietuvos linijinių šokių vystymąsi bei perspektyvas! Plačiau