Taisyklės

Lietuvos Linijinių Šokių Federacija vadovaujasi UCWDC (Jungtinės Kantri ir Vakarietiškų šokių Tarybos, JAV) varžybų taisyklėmis ir Pasauline hobby klasės linijinių šokių programa


TURINYS

KLASIKINIAI VAKARIETIŠKI LINIJINIAI ŠOKIAI

CHOREOGRAFIJA

PROALINE, PROTEM

GRUPĖS IR KOMANDOS


KLASIKINIAI VAKARIETIŠKI LINIJINIAI ŠOKIAI

(SOLO šokių programa atliekama klasikinėje linijoje be poros)

Varžybų dalyvių amžiaus grupės:
1. 0-9 m. (angl. Primary)
2. 10-13 m. (angl. Jr. Youth)
3. 14-17 m. (angl. Jr. Teen )
4. 18-29 m. (angl. Open)
5. 30-39 m. (angl. Crystal)
6. 40-49m. (angl. Diamond)
7. 50 m.-59 m. (angl. Silver)
8. Virš 59 m. (angl. Gold)

Dalyvio amžius nustatomas pagal tai, kiek metų dalyviui yra arba sukaks einamaisiais metais.

Varžybų lygiai:
1. Pradedantieji (angl. Starter)
2. I lygio (angl. Classic Newcomer)
3. II lygio (angl. Classic Novice)
4. III lygio (angl. Classic Intermediate)
5. IV lygio (angl. Classic Advanced)

Profesionalų statusas
Šokių vadovai, mokytojai, treneriai ir jų asistentai varžybose pradeda dalyvauti ne žemesniame nei II lygyje (angl. Classic Novice )

Lyčių reikalavimai
Klasikiniuose linijiniuose šokiuose moterys varžosi prieš moteris, vyrai prieš vyrus.

Varžybų procedūra
1. Už varžybų eigą ir tvarką atsako varžybų vyr. Teisėjas. Iškilus ginčams varžybų vyr. Teisėjo sprendimas yra lemiamas.
2. Varžybų tvarkaraštis paskelbiamas likus ne mažiau kaip savaitei iki varžybų.
3. Varžybų dalyviai privalo prisistatyti varžybų koordinatoriui ne vėliau, kaip prieš 15 min. iki savo rungties. Neprisistatę dalyviai gali būti diskvalifikuoti tame šokyje.
4. Varžybų koordinatorius nurodo šokėjo vietą aikštelėje.
5. Varžybose teisėjams neleidžiama vertinti savo pirmos eilės giminių (tėvų, vaikų, sutuoktinių, brolių, seserų).

Varžybų organizavimo tvarka

1. Visiems dalyviams prieš turi būti sudaryta galimybė parepetuoti varžybų šokius šokių aikštelėje.
2. Varžybų koordinatoriui nurodžius šokėjo vietą aikštelėje, šokio metu jis turi judėti aprašyme numatytomis kryptimis, šokdamas variacijas neįsibrauti į kito šokėjo erdvę.
3. Vienu metu šokančiųjų aikštelėje skaičius priklauso nuo aikštelės dydžio, bet ne daugiau nei 12 šokėjų.
4. Šokama dviem linijomis.
5. Varžybose kiekvienas šokis vertinamas atskirai ir į finalą patenkama atskirai po kiekvieno šokio.
6. Teisėjų vertinimas slaptas.

 

Klasikinių vakarietiškų linijinių šokių programos lygiai:

1. STARTER LYGIS

Dalyviai
Šis lygis skirtas pradedantiesiems šokėjams dalyvauti ne ilgiau nei vienerius metus.

Pagrindinės šokių taisyklės
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.

Judesių apribojimai
Negalima įžangoje šokti žingsnių.

Muzika
Naudojama originali muzika.
Šokio trukmė 2 min.
Šokio įstojimas skaičiuojamas.

Apranga
Nėra specialių reikalavimų rūbams. Avalynė pritaikyta šokiams.

 

2. NEWCOMER LYGIS

Dalyviai
Šis lygis skirtas pradedantiesiems dalyviams. Šiame lygyje rekomenduojama šokti ne ilgiau nei dvejus metus.

Absoliučios vietos skyrimas.
Absoliuti vieta skiriama pagal užimtas vietas trijų šokių finaluose. Šokėjai iki 30 m. nešoka Stage kategorijos šokio, o šokėjai nuo 30 m. nešoka Street kategorijos šokio.

Pagrindinės šokių taisyklės.
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.

Judesių apribojimai
Įžangą galima šokti vietoje.

Muzika
Šokio trukmė 2 min.
Šokio įstojimas skaičiuojamas.

Apranga
1. Rūbai ir avalynė turi atitikti šokio stilių.
2. Moterims, merginoms ir mergaitėms privaloma dėvėti pėdkelnes ir kelnaites, jei šokio metu jos matomos.
3. Neleidžiama reklama ant drabužių bei žėrintys papuošimai ir medžiagos.
4. Negalima naudoti jokios butaforijos, draudžiamas teatrinis grimas.

Pastaba. Newcomer lygio šokėjai užėmę pirmąsias vietas iš trijų ir daugiau dalyvių, kitą šokių sezoną privalo šokti Novice lygyje.

 

3. NOVICE LYGIS

Dalyviai
Šis lygis skirtas pažengusiems šokėjams. Taip pat šiame lygyje gali pradėti šokti vadovai, šokių mokytojai, treneriai bei jų asistentai.

Absoliučios vietos skyrimas
Absoliuti vieta skiriama pagal užimtas vietas keturių šokių finaluose. Šokėjai iki 30 m. nešoka Stage kategorijos šokio, o šokėjai nuo 30 m. nešoka Street kategorijos šokio.

Pagrindinės šokių taisyklės
Šiame lygyje galima atlikti žingsnių variacijas.
Pasisukus į pirmą sieną privaloma šokį atlikti be variacijų.
Kiekvieną kartą, pradedant šokį pasisukus į kitą sieną, 2 taktus (8 muzikos mušimus, kai metras 4/4 ar 6 muzikos mušimus, kai metras ¾) reikia šokti be variacijų. Variacijos metu negalima keisti šokimo krypties ir variacija neturi trūkti ilgiau nei 2 taktus.
Tarp variacijų turi būti 2 taktai šokio pagal aprašymą.
Šokiuose iš kelių dalių kiekviena dalis vieną kartą turi būti sušokta be variacijų.

Judesių apribojimai
Įžangą galima šokti vietoje.
Draudžiama akrobatika, tilteliai, judesiai sėdint, gulint.

Muzika
Varžybose originali muzika gali būti pakeista kita to paties tempo muzika.
Šokio trukmė 2 min.
Šokio įstojimas skaičiuojamas.

Apranga
1. Rūbai ir avalynė turi atitikti šokio stilių.
2. Moterims, merginoms ir mergaitėms privaloma dėvėti pėdkelnes ir kelnaites, jei šokio metu jos yra matomos.
3. Reklama ant varžybų kostiumo neleidžiama.
4. Leidžiami žėrintys papuošimai ir medžiagos
5. Negalima naudoti jokios butaforijos. Draudžiamas teatrinis grimas.

Avalynė!!! Šokant Rise & Fall, Pulse,Cuban, Smooth, kategorijos šokius rekomenduojami bateliai su “kaladėlės” formos pakulne. Šokėjai dalyvaujantys Country Western šokių varžybose užsienyje gali avėti specialiais pritaikytais šokiams kaubojiškais batais. Street Kategorijos šokiai atliekami su Gatvės šokiams pritaikyta avalyne. Stage kategorijos šokių avalynė- pagal šokėjo pasirinktą šokio pateikimo stilių.

Pastaba. Šokėjai, užėmę per paskutinius tris metus dvi pirmąsias vietas iš trijų ir daugiau dalyvių, kitą šokio sezoną privalo šokti intermediate lygyje.

 

4. INTERMEDIATE LYGIS

Dalyviai
Šis lygis skirtas pažengusiems šokėjams jau šokusiems Novice lygyje arba šokių vadovams, treneriams ir jų asistentams.

Absoliučios vietos skyrimas
Absoliuti vieta skiriama pagal užimtas vietas penkių šokių finaluose. Šokėjai iki 30 m. nešoka Stage kategorijos šokio, o šokėjai nuo 30 m. nešoka Street kategorijos šokio.

Pagrindinės šokių taisyklės, judesių apribojimai, muzika, apranga, avalynė žiūr. Novice lygį.

Šokėjai, užėmę per paskutinius tris metus tris pirmąsias vietas iš trijų ir daugiau dalyvių, kitą šokio sezoną privalo šokti intermediate lygyje.

 

5. ADVANCED LYGIS

Šis lygis skirtas pažengusiems šokėjams jau šokusiems intermediate lygyje.

Absoliučios vietos skyrimas
Absoliuti vieta skiriama pagal užimtas vietas šešių šokių finaluose.

Pagrindinės šokių taisyklės, judesių apribojimai, muzika, apranga, avalynė žiūr. Novice lygį.
Iš šio lygio šokėjai pereina į aukščiausią “Superstar” šokimo lygį.


RENEGADE

Spontaniškas, improvizacinis šokis pagal pateiktą muziką. Muzika grojama apšilimo metu ir po apšilimo iš karto šokama. Taip teisėjai galės objektyviai įvertinti ar šokėjas gali spontaniškai improvizuoti pagal ką tik išgirstą muziką. Esant didesniam dalyvių skaičiui, dalyviai skirstomi i amžiaus ir šokimo lygio kategorijas.


CHOREOGRAFIJA

Yra keturios choreografijos kategorijos:

Country Newcomer/Novice
Country Intermediate/Advanced
Non-Country Newcomer/Novice
Non-Country Intermediate/Advanced

Varžybų metu choreografas pristato savo sukurtą bet kokio žanro šokio choreografiją atliekamą linijoje.
Country – kantri žanro šokis linijoje
Non Country – ne kantri žanro šokis linijoje
Jeigu choreografija yra atliekama kitų dalyvių, tai choreografas turi bent būti varžybų vietoje.
Teisėjai vertina tik choreografiją, ne atlikimo techniką.

Pageidautina pateikti šokio aprašymą.

Choreografijos muzika bus grojama iki 2 min. Choreografija su TAG (intarpais), ABC (sudaryta iš kelių dalių) bus grojama iki 3 min.


PROALINE (vadovas+šokėjai)

Vadovas su savo mokiniais paruošia vieną parodomąjį šokį linijose. (Parodomąjį šokį pasirenka patys dalyviai). Šokėjai varžosi tarpusavyje ir yra vertinami kiekvienas atskirai pagal atliktų žingsnių tikslumą, muzikalumą bei emocinį išraiškingumą. Vadovas tik padeda šokėjams šokti ir yra nevertinamas. Aprangai ir avalynei reikalavimų nėra. Šokis yra atliekamas linijose, be choreografinio brėžinio keitimo. Vadovas tik padeda šokėjams šokti ir yra nevertinamas.


PROTEAM (vadovas +komanda)

Šoka vadovas ir komanda. Privalo mokėti du linijinius Starter lygio šokius http://solodance.lt/varzybu-sokiai ir paruošti vieną parodomąjį šokį linijose. ( Parodomąjį šokį pasirenka patys dalyviai) Komanda varžosi su tokio pat pobūdžio komanda tarpusavyje. Absoliuti vieta skiriama pagal visų trijų šokių užimtų vietų sumą finale. Atliekant du pirmus privalomus šokius, šokių aikštelėje šoka dvi komandos, kurios yra lyginamos ir vertinamos pagal atliktų žingsnių tikslumą, muzikalumą bei emocinį išraiškingumą. Aprangai ir avalynei reikalavimų nėra. Šokis yra atliekamas linijose, be choreografinio brėžinio keitimo. Vadovas tik padeda šokėjams atlikti šokį ir yra nevertinamas.

PROTEAM amžiaus grupės
0-9 m. (angl. children)
10-17 m. (angl. Junior)
18-35 m. (angl. Adult)
Nuo 35 m. (angl. Adult Senior)
Mišri (angl. Open)-įvairaus amžiaus)


GRUPĖS IR KOMANDOS

Kategorijos
1. Grupė (angl. Groupe) – nuo 3 iki 7 šokėjų
2. Komanda (angl. Team)- 8 ir daugiau šokėjų

Dalyvių amžiaus grupės
4-6 m. (angl. children)
7-11 m. (angl. Youth)
12-17 m. (angl. Teen)
18- 35 m. (angl. Adult)
Virš 35 m. (angl. Adult Senior)
Mišri (angl. Open)- įvairaus amžiaus

LINE DANCE TEAM – (muz. Trukmė 3-5 min.)
Šokis arba šokių siuita pastatyta pagal dalyvių pasirinktą muziką. Programoje turi būti 100 % linijiniams šokiams būdingų stilių (rise & fall, smooth, pulse, cuban, street, stage) su būdingais ir atpažįstamais judesiais, ritmu, emocija ir charakteriu. Žingsniai iš kitų šokių stilių gali būti panaudojami kaip būdingi tam tikrai muzikos interpretacijai. Porinių šokių judesiai (susikabinimai) negalimi. Momentinis prisilietimas yra leistinas. Choreografinio brėžinio keitimas – privalumas. Apranga atitinka šokio stilių, avalynė saugi (skirta šokiams).

LINE DANCE COUNTRY TEAM – (muz. Trukmė 3-5 min.)
Šokis arba šokių siuita sudaryta iš nemažiau kaip 50 % Country muzikos, pagal dalyvių pasirinktą muziką. Programoje turi būti 100 % linijiniams šokiams būdingų stilių (rise & fall, smooth, pulse, cuban, street, stage) su būdingais ir atpažįstamais judesiais, ritmu, emocija ir charakteriu. Žingsniai iš kitų šokių stilių gali būti panaudojami kaip būdingi tam tikrai muzikos interpretacijai. Porinių šokių judesiai (susikabinimai) negalimi. Momentinis prislietimas yra leistinas. Choreografinio brėžinio keitimas privalumas. Apranga – Country Western stiliaus , avalynė – pageidautina kaubojiški batai, arba suvarstomi bateliai (lace-up ropers).

SOLO LATINO TEAM – (muz. Trukmė 2-6 min.)
Lotynų Amerikos šokis arba šokių siuita, pastatyta pagal dalyvių pasirinktą muziką. Sukurtos kompozicijos pagrindą turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % Lotynų Amerikos stiliaus muzikos. Judesiams ir aprangai apribojimų nėra. Negalima naudoti jokios butaforijos, teatrinio grimo.

PARTNER TEAM – (muz. Trukmė 2-6 min.)
Šokis arba šokių siuita, pastatyta pagal dalyvių pasirinktą muziką. Rungtis skirta pramoginių ir socialinių porinių šokių šokėjams.
Programą turi sudaryti porinių šokių pagrindais sukurti žingsnių ir judesių deriniai. Solo šokimo būdas galimas, bet neturi dominuoti. Judesiams ir aprangai apribojimų nėra. Negalima naudoti jokios butaforijos, teatrinio grimo.

SHOWTIME TEAM – (muz. Trukmė 3-10 min.)
Plačiai suvokiamas, tematiškas popuri, pastatytas pagal dalyvių pasirinktą muziką. Galima naudoti bet kokio tipo muziką, aprangą, teatrinį grimą, rekvizitus, dekoracijas. Galimi įvairių šokio žanrų judesiai ir jų deriniai. Judesiams ir aprangai apribojimų nėra.

FREESTYLE TEAM – (muz. 2-6 min.)
Šokis arba šokių siuita, pastatyta pagal dalyvių pasirinktą muziką. Nėra apribojimų judesiams, aprangai, muzikos pasirinkimui. Galimi įvairių šokio žanrų judesiai ir jų deriniai. Judesiams ir aprangai apribojimų nėra.
Užsiregistravus didesniam grupių ir komandų skaičiui, bus vykdomas skirstymas pagal šokių žanrų kategorijas. Negalima naudoti butaforijos, teatrinio grimo.

Pastaba. Varžybose gali būti ir papildomos grupių ir komandų kategorijos ir amžiaus kategorijos, o taip pat užsiregistravus nepakankamam dalyvių skaičiui kai kurios kategorijos gali būti sujungtos.